دکتر سید محمد آقامیری

تاریخ انتشار:

دکتر سید محمد آقامیری پیش‌تر رئیس سازمان دامپزشکی کشور بود و از فروردین تا خرداد ۱۴۰۲ به‌عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد. وی بر اساس اساسنامه از مرداد ماه 1402یکی از اعضای حقوقی هيئت امناي دانشگاه است.