دکتر محسن جوادی

تاریخ انتشار:

دکتر محسن جوادی عضو هیئت مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب است.

مشخصات

نام: محسن

نام خانوادگي: جوادي

آدرس محل کار: دانشگاه قم- دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشکده: الهيات و معارف اسلامي

مرتبه علمي:  استاد

سوابق تحصيلي

کارشناسي: پيوسته

کارشناسي ارشد:  الهيات؛ فلسفه و کلام اسلامي؛ سال 1372؛ دانشگاه قم

دکتراي تخصصي:فلسفه ( حکمت متعاليه) سال 1378 دانشگاه تربيت مدرس تهران

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: مساله بايد و هست

عنوان پايان نامه دکتري : بررسي و نقد نظريه سعادت ارسطو

فرصت مطالعاتي: دانشجوئي دکتري در سال 1377 در دانشگاه منچستر و فرصت مطالعاتي  هيات علمي در سال 1385 دانشگاه وارويک

سوابق کاري

معاون پژوهشي دانشگاه قم – سردبير فصلنامه پژوهشهاي فلسفي- مديرگروه فلسفه اخلاق – سردبير فصلنامه انجمن معارف و پژوهشهاي اخلاقي .

زمينه­‌هاي تخصصي و مورد علاقه

فلسفه اسلامي – فلسفه اخلاق- کلام اسلامي.

طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:

1- طرح اخلاق فناوري اطلاعات

2-طرح اخلاق پژوهش

3-طرح حکمت عملي ابن سينا –

4- ————–

سوابق تدريس

دروس تدريس شده:

دروس کارشناسي: ——————–

دروس کارشناسي ارشد يا دکتراي حرفه اي : فرا اخلاق ، فلسفه غرب ، اخلاق و فلسفه اخلاق

دروس دکتري : قانون طبيعي ، استدلال اخلاقي و دين و اخلاق

کتاب هاي تأليف شده

1) مسئله بايد و هست

2) در آمدي بر خداشناسي فلسفي

3) نظريه ايمان

4) معارف 2 به صورت مشترک با استاد عليرضا اميني

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي

1-انجمن معارف اسلامي

2- انجمن فلسفه دين

3- واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد –

جوايزعلمي (دستاوردها و افتخارات)

استاد نمونه کشوري سال 89.

آشنايي با زبان­هاي خارجي:

1- انگليسي

2- عربي

مقالات و پژوهش‌ها

 

مقالات پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي داخلي

1ـ جوادي، محسن ، «آيات الهي فراخواني به تعقل يا ايمان؟»، نقد و نظر، 3 و 4، 1374.

2ـ ــــــــــــــ ، «جاودانگي اصول اخلاقي و نظريه اعتباريات»، معرفت، 15، 1374.

3ـ ــــــــــــــ ، «نظريه‌هاي صدق»، حوزه و دانشگاه، 4، 1374.

4ـ ــــــــــــــ ، «سرشت اخلاقي دين»، نقد و نظر، 6، 1375.

5ـ ــــــــــــــ ، «آنالوژي: ديدگاه آکويناس در معناشناسي اوصاف الهي»، معرفت، 19، 1375.

6ـ ــــــــــــــ ، «ضرورت علي در فلسفه تحليلي و حکمت متعاليه»، حوزه، 93، 1378.

7- ــــــــــــــ ، سعادت»، قبسات، 19، 1380.

8ـ ــــــــــــــ ، «ايمان‌گرايي ويتگنشتايني»، قبسات، 26، 1381.

9ـ ــــــــــــــ ، «معرفت شناسي اصلاح شده»، پژوهشهاي فلسفي ـ کلامي، 11 و 12، 1381.

10ـ ــــــــــــــ ، «تحليل و نقد نظريه سعادت فارابي»، نامه مفيد، 39، 1382.

11- ــــــــــــــ ، «برهان جهان‌شناختي» مجله مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبيات اصفهان، 34و35،1382

12- ــــــــــــــ ، -“Moral Epistemology in Muslim Ethics” ، فصلنامه انديشه ديني،11،83

13- ــــــــــــــ ، نظريه ملا صدرا در باره عقل عملي، خرد نامه صدرا، 43، بهار 85 ، ص 29-33

14- _______ و عليرضا معظمي ،شهود عرفاني وارزش معرفت شناختي آن، فصلنامه انديشه ديني،25، ص 91-116

15-________، نظريه اخلاقي قاضي عبدالجبارمعتزلي، پژوهش هاي فلسفي کلامي، 33، ص 53 -97

16-________ و سيد احمد غفاري ، بررسي ونقد ارتباط بداهت باور ودو عنوان وضوح ويقين،نامه حکمت، ص11، ص5-35

17-________ و فاطمه موسوي ، نقد برهان راچلز در تعارض وحي وپرستش وعمل اخلاقي، انديشه نوين ديني، 13، ص 109- 131

18-________ و نادر شکر اللهي ،  بررسي ونقد ديدگاه ابن رشد درچگونگي ضروت نبوت، پژوهش هاي فلسفي – کلامي، 36، ص 47- 69

19-_______ و ميثم اکبرزاده، ، متشابهات قراني به مثابه عامل هرمنوتيکي، انجمن معارف اسلامي،11، ص 31-67

20-________، وابستگي وجودي اخلاق به دين ازنظر ابن سينا،اخلاق، 9و10، ص 19- 33

21-________، علم ديني در ديدگاه پلانتينگا، روش شناسي علوم اسلامي، 57، ص7- 28

22-________، انسان محوري در اخلاق زيست محيطي با تاکيد بر نگرش اسلامي، مقالات و بررسيها، 90، ص 47-66

23- _______ و توکل کوهي ،  وجود ذهني از ديدگاه ملاصدرا ، حکمت صدرائي ، سال اول ، شماره اول 33 -46

24- _______ و زهرا جلالي ، برهان صديقين سينوي و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل ، حکمت سينوي ، سال 15 ، شماره 46 ،

25- ———— و خانم مير شمسي، گزارش و ارزياي نسبت عاطفه و شناخت از ديدگاه مارتا نوسبام ، مجله فلسفه و کلام اسلامي ، سال چهل و پنجم ، شماره يکم

26- _________ و آاقاي رصافي،وجود کليات از ديدگاه ويليام اکام ، |ژوهشهاي هستي شناختي ، سال دوم شماره سوم

27- ___- و امير قرباني ، بررسي و نقد نظريه حسن و قبح شرعي امام الحرمين جويني ، فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز ، دوره 13 ، شماره 46

28- _______ و آقاي ، اسراف و تبذير ، ماهيت عوامل و پيامدها ، پژوهشهاي اخلاقي ، سال دوم شماره چهارم

29- _____ و محمدي قباد، “معنا شناسي حسن و قبح از ديدگاه عالمان مسلمان، آيينه معرفت ، سال سال ششم، شماره 16، 1387

30- ____و موسوي فاطمه، “نقد برهان راچلز در تعارض وحي و پرستش وحي و عمل اخلاقي، قبسات ، سال چهارم، شماره 13، صفحه109-131، 1387

31- ____و عليرضا صيادنژاد  “بررسي شکاف بين نظر و عمل اخلاقي ، انديشه ديني ،  شمره 32، ص1تا 28، 1388

مقالات فارسي چاپ شده در همايش‌ها

International Conference Papers

جوادي محسن, “spiritual medicine in the muslim world with special emphasis on razis book”, Proceedings of Exact Sciences , 2008.

جوادي محسن, “the auotonomy of moral agent in kants ethics and its rejection in contemporary islamic literature”, Proceedings of kant in asia the unity of human personhood , 2009.

جوادي محسن, “Towards a More Ethical Science: Science Restricted by the Condition of Human Good”, Proceedings of Science, Ethics, and Appropriate Uses of Technology , 2009.

جوادي محسن, “monastic interreligious dialogue”, Proceedings of dialogue interreligeux monastque , 2011.

جوادي محسن, SOFJAN DICKY, “islamic ethics in inter-religious dialogue, education polotics”, Proceedings of contemporary islamic ethics , 2012.

1) تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي داخلي : 40

2) تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي خارجي :30

3) تعداد و ليست کتب ترجمه : 1

4) تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره کارشناسي ارشد : 50

5) تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره دکتري :20