گزارش تصویری از تودیع و تکریم حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری

shariatmadari-philosophy
shariatmadari-philosophy
shariatmadari-philosophy2
shariatmadari-philosophy3
shariatmadari-philosophy4
shariatmadari-philosophy5
shariatmadari-philosophy6
shariatmadari-philosophy7
shariatmadari-philosophy8
shariatmadari-philosophy9
shariatmadari-philosophy10
shariatmadari-philosophy12