رشته دکتری "تصوف در جهان معاصر"

رشته جدید

تاریخ انتشار:

ایجاد رشته جدید دکتری "تصوف در جهان معاصر" در دانشکده عرفان از مهر 1402

آقای دکتر محمدمهدی علیمردی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده عرفان از رشته جدید دکتری “تصوف در جهان معاصر ” خبر داد.

ایشان در ادامه متذکر شدند که دانشکده عرفان در مهر 1402 آماده پذیرش دانشجو در مقطع دکتری این رشته خواهد بود.

اطلاعات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. . .

مطالب مشابه