گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه دانشکده ادیان

photo_2023-01-04_10-48-23
photo_2023-01-04_10-48-23
photo_2023-01-04_10-48-32
photo_2023-01-04_10-39-51-2
photo_2023-01-04_10-48-40
photo_2023-01-04_10-48-43