اطلاعیه آموزشی

منابع آزمون جامع رشته های دانشکده تاریخ

تاریخ انتشار:

منابع آزمون جامع رشته های دانشکده تاریخ اعلام گردید.

تاریخ آزمون جامع : 1401/10/24 ، روز شنبه، از ساعت 09:00 الی 17:00

جهت دریافت منابع آزمون جامع کلیک کنید : 

 رشته فرق و تاریخ تشیع

رشته تاریخ اسلام 

مطالب مشابه