معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد؛

قابل توجه دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد می باشند

تاریخ انتشار:

دریافت کننده تاییدیه را دانشگاه ادیان و مذاهب انتخاب نمایید

 

قابل توجه دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی می باشند:

 

با توجه به نامه دانشگاه آزاد تمامی دانشجویانی که دارای مدرک فارغ التحصیلی از این دانشگاه می باشند جهت اخذ تاییدیه تحصیلی به صورت الکترونیکی و برخط اقدام نمایند.

دریافت تاییدیه تحصیلی: www.estelam.iau.ir

(لازم به ذکر است دریافت کننده تاییدیه را دانشگاه ادیان و مذاهب انتخاب نمایید)

 

توجه: پیگیری و تحویل تاییدیه تحصیلی به دانشگاه ادیان و مذاهب الزامی بوده و به عنوان نقص پرونده می باشد و در صورت عدم الصاق در پرونده مدرک فارغ التحصیلی دانشگاه ادیان تحویل نخواهد شد.

 

 

   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مطالب مشابه