دوره بین‌المللی «مدرسه زمستانه ادیان»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب مدرسه زمستانه ادیان در سه دوره و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

برنامه‌های مدرسه زمستانه ادیان به شرح زیر است:

دوره اول:

استاد:

پروفسور فون اشتوش استاد الهیات تطبیقی دانشگاه پادربورن

موضوع:

کلیساشناسی آیین‌های مقدس

این دوره از ششم اسفندماه 1399 آغاز شده است و بیست نفر از دانشجویان در این دوره شرکت کرده‌اند.

دوره دوم:

استاد:

پروفسور مارگارتا گروبر استاد الهیات کاتولیک دانشگاه الهیات والندار

موضوع:

پولس در عهد جدید

سخنران:

پروفسور هانس اولریش وایدمان استاد الهیات دانشگاه توبینگن

موضوع:

پولس در عهد جدید

این دوره از روز دوشنبه چهارم اسفندماه 1399 آغاز شده و 25 نفر در آن شرکت کرده‌اند.

دوره سوم:

استاد:

دکتر حامد فیاضی استاد شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع:

آموزه امامت

این دوره از روز دوشنبه چهارم اسفندماه 1399 آغاز شده و هفده نفر در آن شرکت کرده‌اند.