برگزاری مراسم دفاعیه پایان نامه «میتریه در متون مقدس و فرهنگ بودایی»

تاریخ انتشار:

در این جلسه که با حضور آقایان دکتر علی موحدیان عطار به عنوان استاد راهنما، خلیل قنبری استاد مشاور،دکتر ابوالفضل محمودی به عنوان استاد داور و همچنین برخی از اساتید و دانشجویان علاقمند حضور داشتند ابتدا ابوالقاسم جعفری به دفاع از رساله خود در مهلت مقرر پرداخت.

وی در بیان چکیده ای از رساله خود گفت: در آئین بودا شخصی به نام «میتریه» مطرح است که او را بودای آینده و موعود محسوب می کنند. میتریه بوداسفی است که از نخستین متون مقدس بودایی به نام «کانون پالی» تا متون مقدس «سنت مهایانه» شرق و مهایانه تبتی (آئین بودای شمالی) به نام او و مأموریتی که در پایان عصر کنونی جهت احیای آموزه های بودا دارد اشاره شده است. اعتقاد به میتریه در آخرت گرایی بوداییان نقش مهمی ایفا کرد و در زندگی زاهدانه آنان نیز مؤثر بود و در عصر حاضر متفکران بودایی از جمله دالایی لاما مصمم هستند تا اندیشه بودای آینده را احیا کرده و او را به عنوان نماد صلح جهانی معرفی کنند.

در پایان این جلسه اساتید راهنما، مشاور و داور پس از شور و مشورت و با توجه به نحوه دفاع دانشجو رساله وی را مورد قبول تشخیص دادند. 

 

 

 

 

مطالب مشابه