با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:

در قالب پایان نامه دفاع شد: «ترجمه کتاب تفکر اجتماعی کاتولیک»

تاریخ انتشار:

در این جلسه که معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری گروه آموزشی و پژوهشی ادیان ابراهیمی دانشکده ادیان آن را برگزار می کرد، آقایان دکتر مفتاح و جهان گیر به عنوان اساتید داور، سلیمانی استاد راهنما و حجت الاسلام سید طه موسوی نعیمایی مدیر تحصیلات تکمیلی به همراه جمعی از دانشجویان حضور داشتند.

در بخشی از این جلسه دفاعیه و پس از آن که دانشجو فاطمه رحیمی ثابت از پایان نامه خود دفاع نمود  استاد جهان گیر یکی از دو داور این جلسه در سخنانی ضمن تحسین دانشجو و تقدیر از زحمات وی در ترجمه، ترجمه آزاد را نادرست شمرد و خطاب به وی گفت: ترجمه شما در بعضی جاها مطابق با متن اصلی نیست که این امر از همان نوع شیوه ترجمه انتخابی شما یعنی آزاد ناشی می شود که به نظر من باید اصلاح گردد.

در پایان این جلسه فاطمه رحیمی ثابت دانشجوی رشته ادیان ابراهیمی دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب توانست پس از شور اساتید داور و راهنما و مدیر تحصیلات تکمیلی درباره پایان نامه و نحوه دفاعش، عنوان «قابل قبول» را برای رساله کارشناسی ارشد خود کسب کند.

مطالب مشابه