دوره‌های علمی کوتاه‌مدت با حضور اساتید متخصص در حوزه مطالعات زن و خانواده

تاریخ انتشار:

دوره‌های علمی کوتاه‌مدت با حضور اساتید متخصص در حوزه مطالعات زن و خانواده

دوره‌های علمی

حضور اساتید متخصص در حوزه مطالعات زن و خانواده در پژوهشکده و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه، ما را نسبت به برگزاری دوره‌های علمی کوتاه‌مدت تخصصی و عمومی، با ارائه برنامه‌های درسی و پژوهشی موضوع محور،‌ با ارائه گواهی معتبر  کرده،‌ توانمند کرده است. در کنار برنامه‌های آموزشی ـ پژوهشی، شما می‌توانید از برنامه‌های گردشی و بازدیدهای علمی به انتخاب خود بهره‌مند شوید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشکده مراجعه کنید.

مطالب مشابه