برنامه های انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان، سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که یکی از مهمترین برنامه‌های فرهنگی منطقه به حساب می‌آید بعد از حدود دو سال تعطیلی در اریبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور جدی و فعال انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شده است.

این نمایشگاه از ۲۱ اردیبهشت آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. انتشارات دانشگاه در مدت برگزاری  این نمایشگاه برنامه‌های متعدد و مختلفی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد داشت. دانشجویان گرامی برای بازدید از غرفه دانشگاه ادیان و مذاهب می‌توانند به شبستان، راهروی ۴، غرفه ۱۳ مراجعه کنند.

برنامه‌‌های انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب به شرح زیر می‌باشد.

مطالب مشابه