مصوبه اولین نشست مشترک گفتمان‌ساز:

دبیرخانه نهاد گفتمان ساز در دانشگاه ادیان و مذاهب راه اندازی شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست مشترکی که بین مجمع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حوزوی، مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی حوزوی، دبیرخانه گفتمان علمی انقلاب اسلامی و دانشگاه ادیان و مذاهب در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب و رئیس مجمع دانشگاه‌های حوزوی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی رئیس مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی، و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالرسول هاجری رئیس دبیرخانه گفتمان انقلاب اسلامی دیدگاه‌های خود را در زمینه همکاری‌های مشترک در عرصه گفتمان‌سازی مطرح کردند.

در این نشست پس از طرح پیشنهادات نمایندگان هریک از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های حوزوی، بر ایجاد یک حلقه وصل بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های حوزوی تأکید شد و مقرر شد دبیرخانه دائمی این نهاد در دانشگاه ادیان و مذاهب دایر شود.

 

بیشتر بدانید:

به دنبال ایجاد حلقه وصل میان مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی هستیم

 

مطالب مشابه