اداره نظارت و بازرسی

رئیس اداره: محمدرضا رشیدی
مقام مافوق: رئیس دانشگاه
تحصیلات: دکتری

 

وظایف و اختیارات رئیس اداره نظارت و بازرسی:

1- بررسی گزارش‌های واصله از واحد‌های مختلف، دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان و رسیدگی به تخلفات احتمالی جهت ارائه گزارش به رئیس دانشگاه

2- ارزیابی ارتقاءکیفیت و کمیت انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و میزان کا‌رآیی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده
3- نظارت بر امور تحصیلی مربوط به بورسیه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی با همکاری معاونت‌های آموزشی و پژوهشی

4- فراهم آوردن زمينه همكارى و هماهنگى با دفتر بازرسی و نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

5- دریافت گزارشات در مورد اجرای ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شده هیأت امناء و در صورت تخطی و تخلفات معاونت‌ها، مدیران مستقل و مراکز وابسته دانشگاه رسیدگی به آن‌ها با توجه به مقررات مربوطه

6- همکاري و ارتباط مستمر با کارشناس گروه برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد در داخل دانشگاه و استفاده از صاحبنظران خارج دانشگاه به‌منظور تبادل اطلاعات و تجارب مرتبط با ارزشيابي

7- نظارت بر پیگیری جهت تدوین شاخص‌های عملکرد عمومی و اختصاصی واحدهای مختلف دانشگاه و دریافت گزارشات ارزیابی در حوزه‌های مختلف با استفاده از شاخص‌های علمی بین‌المللی

8- نظارت بر حسن رفتار اعضای هیأت علمی، کارکنان و …  با مردم و ارباب رجوع

9- ارائه تذکر به معاونت‌ها، مدیران مستقل حوزه ریاست و مؤسسات و مراکز وابسته در جهت رفع نقايص و نارسائي‌ها و انجام پيگيري لازم

10- ایجاد ساز ‌وکارهای لازم به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می‌شوند و برخورد با کارکنان خطاکار

11- نظرخواهی از مراجعان به دانشگاه درباره کیفیت خدمت‌دهی و چگونگی برخورد کارکنان

12- ابلاغ بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و توصیه‌های بازرسی، نظارتی و ارزیابی لازم و حسن اجرای آن‌ها

13- ارائه برنامه‌های اجرایی برای رشد کمی و کیفی در اداره‌ی ‌بررسی و نظارت  با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز دانشگاه در سال 1404

14- ارائه‌ی گزارشات و نمودارهای عملکرد ماهانه و سالانه به رئیس دانشگاه و در صورت لزوم به دیگر مسئولین مربوطه

تلفن تماس 02532802610 داخلی: 131
ایمیل: nezarat@urd.ac.ir