گروه تاریخ اسلام
دانشکده تاریخ

گروه تاریخ اسلام

گروه تاریخ اسلام در حال حاضر تنها گروه دانشکده تاریخ می‌باشد. این گروه یک رشته به نام تاریخ اسلام دارد که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌ای که در حال حاضر در این گروه ارائه می‌شود، بر مطالعات و بررسی رخدادها و اندیشه‌های جهان اسلام از ابتدای ظهور آن تمرکز دارد. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از تاریخ امویان، تاریخ عباسیان، تاریخ شیعه، تاریخ در قرآن و نهج البلاغه، و تاریخ امپراطوری عثمانی.

دانش‌آموختگان این دانشکده در قالب مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه، پژوهش‌هایی را به سامان می‌رسانند که می‌تواند گام بزرگی در تسهیل امر مهم گفتگوی ادیان باشد. به این ترتیب در پایان دوران تحصیل محققینی در این دانشکده تربیت می‌شوند که می‌توانند با پشتوانه‌‌ی شناخت تاریخ پر فراز و نشیب اسلام در مراکز و سازمانهای فرهنگی، علمی، و تبلیغی با رویکردی همه‌جانبه به عنوان نیروی انسانی متخصص به امور فرهنگی و تبلیغی بپردازند. مدیریت گروه تاریخ اسلام را دکتر محمد محسن مروجی طبسی بر عهده دارد.

رشته ها