جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

نقش رسانه های الکترونیکی در روند سیاسی عراق

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو محمد جدی با عنوان «نقش رسانه‌های الکترونیکی در روند سیاسی عراق "2011‏-2019" نمونه دانشگاه واسط»، دکتر عماد هلالی به عنوان استاد راهنما، دکتر حیدر کرم‌الله الدراجی به عنوان استاد مشاور و دکتر منصور اسدی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

رسانه‌های مدرن یکی از مهم‌ترین ضروریات زندگی معاصر ما و نیز از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در جهان پیرامون ما و بستر ارتباط بین همه نهادها اعم از مذهبی، اجتماعی یا سیاسی هستند و از برجسته‌ترین زمینه‌های کاربرد آن‌ها در زمینه کار سیاسی است. به طوری که استفاده از رسانه‌های الکترونیکی نقش مهمی در فعالیت‌های سیاسی دارد و در بسیاری از کشورها از رسانه الکترونیکی برای انتقال اخبار حوادث و پیش‌برد روندهای سیاسی، از جمله مشارکت، انتخابات، تبلیغات، فرهنگ، تأسیس آن و هرآن‌چه مربوط به سیاست است، استفاده می‌شود. لذا از آن‌جا که بین رسانه‌های الکترونیکی و امور سیاسی چنین رابطه‌ای وجود دارد، این پژوهش به مطالعه نقش رسانه‌های الکترونیکی در روند سیاسی عراق می‌پردازد.

این مسئله حول موضع نخبه‌گرایانه آن‌ها شکل می‌گیرد و میزان پیام رسانه‌ای تحت شرایط و تغییر می‌تواند جهت سیاسی را شکل دهد، آن را اتخاذ کند یا آن را تغییر دهد، و بر این اساس، روند سیاسی که یکی از اثرات شناختی رسانه‌های مدرن است، برای این مطالعه مهم است. هم‌چنین در دانستن نکات اصلی است که سیاست‌مداران به دنبال آن هستند. در رسانه‌های الکترونیکی، توضیح موضوع یا موضوع در زمینه رسانه و علوم الکترونیکی و بیان ضرورت و اولویت آن.

در فرآیند سیاسی، رسانه‌های الکترونیکی اهمیت زیادی در تحقیقات رسانه‌ای به طور کلی و تحقیقات ارتباطات سیاسی به طور خاص دارند. هدف از این مطالعه شناخت ماهیت نقشی است که رسانه‌های الکترونیکی در زمینه سیاست بازی می‌کنند و آشکار ساختن جاذبه سیاست‌مداران عراقی برای این رسانه‌ها است. جایی که نتایج پاسخ‌دهندگان نشان داد که رسانه‌های الکترونیکی بالاترین میزان انتشار محتوای سیاسی را دارند و رسانه‌های الکترونیکی سهم بسیار زیادی در روند سیاسی عراق دارند و نشان داد که سیستم عامل‌های سایت‌های اجتماعی در بسیج افکار عمومی در مورد مسائل سیاسی نقش دارند. محقق با چندین نتیجه‌گیری، مهم‌ترین آن این است که رسانه‌های الکترونیکی به گسترش آگاهی کمک می‌کند. سیاسی و آگاهی از آن‌چه در روند سیاسی عراق اتفاق می‌افتد و این‌که شبکه‌های اجتماعی فاصله بین سیاست‌مدار و مردم را در شنیدن نظرات آن‌ها ایجاد کرده است، و هم‌چنین نتیجه می‌گیریم که ویژگی‌های رسانه‌های الکترونیکی سرعت انتقال اخبار، رویدادها و تغییرات سیاسی در سیستم دولت عراق است. محقق توصیه می‌کند

قانونی وضع شود که پدیده سیاه‌نمایی الکترونیکی را محدود کند و این شخصیت‌های عمومی یا سیاسی یا نمادهای مذهبی را تحریف می‌کند و چنین کارهایی را که موجب خشم جامعه عراق می‌شود و مسائل عمومی قانونی را که از طریق سیستم‌های رسانه الکترونیکی منتشر می‌شود و دارای بازتاب گسترده‌ای در عراق است و طبقه سیاسی حاکم به سرعت با آن‌ها برخورد می‌کند، پاسخگو بداند.

مطالب مشابه