جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ترجمه سه فصل و مقدمه کتاب THE MORAL VISION OF THE NEW TESTAMENT

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو مهدیه قاسمی با عنوان «ترجمه سه فصل و مقدمه کتاب THE MORAL VISION OF THE NEW TESTAMENT و مقدمه‌ای درباره جایگاه کتاب مقدس در اخلاق»، دکتر حمید بخشنده به عنوان استاد راهنما، دکتر حمیده امیریزدانی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی انصاری‌پور به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

درباره منشأ فعل اخلاقی سه دیدگاه مطرح است: اخلاق خدامحور، اخلاق طبیعت‌محور یا عقل‌محور، اخلاق مبتنی بر شخص‌گرایی. دیدگاه اخلاق خدامحور بر اساس هدفمندی خلقت جهان مطرح می‌شود و انسان باید بر اساس متون مقدس اصول اخلاقی را یافته و هدف خلقت را تحقق بخشد. در اخلاق طبیعت‌محور یا عقل‌محور از عقل خویش در شناخت اهداف موجود در طبیعت بهره می‌گیریم و با استفاده از عقل، اصول اخلاقی را پیدا می‌کنیم. در اخلاق مبتنی بر شخص‌گرایی، انسان برای رسیدن به مقاصد و اهداف می‌تواند در طبیعت مداخله کند و آن را در جهت رشد تغییر دهد. از متون مقدس می‌توان به اناجیل اشاره کرد. سه کتاب مرقس، متی و لوقا اخلاق مسیحی را پایه‌گذاری می‌کنند که متمرکز بر شخصیت عیسی (مسیح‌شناسی) و شاگردی کردن او و فرجام‌شناسی با ادبیات متفاوت استوار است. این کتاب‌ها شامل ماجراهایی هستند که عیسی را معلم اخلاق معرفی می‌کنند و الگوهایی از رفتارهای درست و نادرست را ارائه می‌دهد. مهم‌ترین اصل اخلاقی حاکم بر عهد جدید، محبت است. خدا در بالاترین سطح از عشق و محبت قرار دارد؛ لذا از بندگان خود نیز چنین درخواستی دارد که به هم‌دیگر محبت بورزند. عیسی نیز به سبب همین محبت خود را فدا کرد. اصول اخلاقی که عیسی بیان می‌کند، این است که هم‌نوع‌تان را دوست بدارید، همان‌طور که خودتان را دوست دارید.

مطالب مشابه