جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

ترجمه فصل نخست کتاب «عدالت، مشروعیت و حق تعیین سرنوشت: مبانی اخلاقی قانون بین الملل»

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو هانیه علی‌اصغری با عنوان «ترجمه فصل نخست کتاب «عدالت، مشروعیت و حق تعیین سرنوشت: مبانی اخلاقی قانون بین الملل نوشته الن بیوکنن به همراه مقدمه تحلیلی ناظر به فصل نخست»، دکتر عباس مهدوی به عنوان استاد راهنما، دکتر علی مهجور به عنوان استاد مشاور و دکتر سید جمال‌الدین میرشرف‌الدین به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

این پایان‌نامه به مبانی اخلاق در حقوق بین‌الملل می‌پردازد. آقای الن بیوکنن در کتاب «عدالت، مشروعیت و حق تعیین سرنوشت: مبانی اخلاقی قانون بین‌الملل» به این مسئله می‌پردازد. در فصل نخست این کتاب، نویسنده بیان می‌کند که چرا در نظام حقوق بین‌الملل به استدلال اخلاقی نیازمندیم و فقدان نظریه مستدل اخلاقی چه آسیب‌هایی به روابط بین‌المللی می‌رساند. برای رسیدن به این هدف باید اجرای مبانی اخلاقی را به نهادها سپرد تا تبدیل به یک الگوی اخلاقی ـ رفتاری شود و برای روشن شدن اهمیت این نکته مسئله مهم جدایی‌طلبی به مثابه یک مفهوم نهادی که در حقوق بین‌الملل بسیار مورد نزاع است، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیش از مطرح شدن یک نظریه اخلاقی، لازم است به مکاتب مختلفی که درباره اخلاق در حقوق بین‌الملل نظریه‌پردازی کرده‌اند، نگاهی اجمالی شود، نگاهی اجمالی شود. واقع‌گرایی، نیهیلیست و مینیمالیست و انواعی که برای هریک تعریف شده است، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد تا مشترکات و جنبه‌های متمایز دیدگاه مؤلف یا سایر دیدگاه‌ها مشخص شود.

محتوای بنیادین یک نظریه اخلاقی حقوق بین‌الملل که قرار است ایده‌آل هم باشد، باید (1) مهم‌ترین اهداف اخلاقی نهاد حقوق بین‌الملل را در بر بگیرد. (2) دقیق‌ترین دلایل اخلاقی که برای حمایت از نهاد حقوق بین‌الملل که به عنوان ابزاری برای رسیدن به آن اهداف مطرح است، بیان کند. (3) شرایطی که بر اساس آن یک نظام اخلاقی باید مشروع باشد، بگوید تا توجیه اخلاقی کافی برای افراد و گروه‌ها برای اجرا و عملی کردن آن نظریه وجود داشته باشد. (4) تبیین و توجیهی برای بنیادین‌ترین هنجارهای اساسی نظام اخلاقی حقوق بین‌الملل گفته شود تا کمکی باشد به پیش‌برد مهم‌ترین اهداف اخلاقی این نظام و از راه‌هایی صورت پذیرد که اخلاقاً پذیرفته شده باشد.

مطالب مشابه