رئیس دانشکده ادیان خبر داد؛

منتظر شنیدن سخن دانشجویان هستیم

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احمدرضا مفتاح رئیس دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب ضمن تاکید بر ضرورت شنیدن صدای دانشجویان با اعلام آدرس ایمیل خود، آمادگی‌اش را برای دریافت هرگونه سخن, انتقاد و پیشنهاد از سوی دانشجویان این دانشکده اعلام کرد.

بر این اساس دانشجویان عزیز می‌توانند انتقادها و پیشنهادهای خود را از طریق آدرس ایمیل meftah555@gmail.com به طور مستقیم به اطلاع رئیس دانشکده ادیان برسانند.

مطالب مشابه