جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

درونمایه های عرفانی در آثار حکیم هیدجی

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو علی سرداری با عنوان «درونمایه‌های عرفانی در آثار حکیم هیدجی»، دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر جوان‌آراسته به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا الهی‌منش به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

حکیم هیدجی در سال 1270 هجری قمری در هیدج به دنیا آمد و ضمن تحصیلات حوزوی، به فیلسوفی توانمند مبدل شد. وی به عنوان یک عالم شیعه اثنی‌عشری، توانمندی خود را در نثر و ادب نیز به نمایش گذاشت و آثاری چند از وی به ترکی و فارسی به قلم درآمد.

گرچه حکیم هیدجی به عنوان چهره‌ سرشناس در مجامع علمی در حوزه عرفان مطرح شده اما آن‌چنان مورد توجه قرار نگرفته است.

این پژوهش می‌کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا حکیم هیدجی را می‌توان علاوه بر فلسفه، فقه شیعه اثنی‌عشری و دیگر علوم، در حوزه عرفان نیز صاحب نشان و اعتبار دانست یا خیر؟

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ایشان در قلمرو هستی‌شناسی و توحید و در تبیین جایگاه انسان در هستی و در تصویر رابطه کثرات خلقی با خداوند متعالی، دارای گرایش‌های عرفانی است. او در قلمروی سلوک عملی نیز تصویری در راستای دیدگاه عارفان دارد.

مطالب مشابه