جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

نقش شعرای شیعی عصر حضور در گسترش فرهنگ تشیع

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو حمیدرضا بیگدلی با عنوان «نقش شعرای شیعی عصر حضور در گسترش فرهنگ تشیع با تأکید بر کمیت بن زید اسدی» آیت‌الله محمدهادی یوسفی غروی به عنوان استاد راهنما، دکتر علی آقانوری به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری، دکتر منصور داداش‌نژاد و دکتر محمد جاودان به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

درباره تأثير شاعران شیعه و حتی شاعران شیعه‌گرا بر ترویج و ماندگاری فرهنگ تشیع در جهان اسلام دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. تعداد زیادی کتاب و مقالات مختلف در این باره نوشته شده است که این‌ موضوع را از جنبه‌های متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و کلیات هرکدام از آن‌ها با توجه به دیدگاه شخصی نویسنده، نوشته شده است. با این‌که در طول تاریخ تعداد بسیار زیادی کتاب و مقاله در رابطه با بررسی این موضوع به وجود آمده است اما اهمیت بسیار زیاد شعرای بزرگوار و نقش آن‌ها در کنار ائمه و بزرگان دین باعث شد تا‌ گردآورندگان این اثر با هدف تحلیل و بررسی این موضوع و شناسایی نقش این بزرگواران و اثبات حقانیت آنان در مسیر ترویج فرهنگ تشیع، این اثر را تنظیم‌ کنند. این اثر در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول توضیحات و بررسی کلی راجع به موضوع انجام شده است. فصل دوم درباره بررسی ویژگی‌ها و مضامین شعر شیعی پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی چگونگی نقش‌آفرینی شعرای شیعی عصر حضور اشاره شده است. در فصل چهارم نقش کمیت بن زید اسدی در گسترش  فرهنگ تشیع بررسی شده است. در آخر نیز به بررسی محتوای تمامی مطالب به صورت خلاصه و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی از اثر پرداخته شده است.

مطالب مشابه