از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی؛

رئیس اداره امور رفاه دانشجویی منصوب شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد انصاری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب با صدور حکمی جناب آقای محمدنبی بیگی را به سمت رئیس اداره امور رفاه دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب کرد.

در این حکم، ضمن اشاره بر شایستگی‌ها، سوابق موفق و حسن اعتماد وی، نسبت به پیشرفت دانشگاه در راستای اهداف متعالی آن با همکاری دیگر کارکنان مجموعه، ابراز امیدواری شده است.

گفتنی است اداره امور رفاه دانشجویی به عنوان زیرمجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی، وظیفه رسیدگی به وضعیت رفاهی دانشجویان و فراهم نمودن امکانات لازم برای آرامش دانشجویان در محیط دانشگاه را بر عهده دارد.

مطالب مشابه