از سوی معاونت پژوهشی؛

نخستین جلسه دوره جدید شورای نشر کتاب دانشگاه برگزار شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نخستین جلسه شورای نشر کتاب دانشگاه ادیان و مذاهب، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر احمدرضا مفتاح رئیس دانشکده ادیان و مشاور رئیس دانشگاه در امور نشر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری رئیس دانشکده فلسفه و مشاور رئیس دانشگاه در امور نشر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیر جوان‌آراسته عضو هیئت علمی دانشکده عرفان و عضو جدید شورای کتاب، دکتر محمدکاظم شمس عضو جدید شورای کتاب، آقای مهدی محمدی شجاعی مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب و آقای مهدی عیوضی مدیر پژوهشی حضور داشتند.

در این جلسه که با ترکیب جدید برگزار شد، آثار پیشنهادی به معاونت پژوهشی برای چاپ مورد بررسی قرار گرفت.

مطالب مشابه