از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی؛

رئیس اداره امور کنسولی دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب شد

تاریخ انتشار:

طی حکمی رئیس اداره امور کنسولی دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با گسترش دانشگاه ادیان و مذاهب و جذب دانشجویان خارجی و نیاز به رسیدگی به امور کنسولی دانشجویان خارجی، با راه‌اندازی اداره امور کنسولی به عنوان زیرمجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی، حکم ریاست این اداره از سوی دکتر محمد انصاری معاون فرهنگی_دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب صادر شد.

بر اساس این حکم، جناب آقای سید علی میراحمدی به سمت رئیس اداره امور کنسولی دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب گردید.

مطالب مشابه