جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

نظریه تعدد اجتهاد و نقش آن در مبارزه با جریان های افراط گرا

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محمدرضا خوشخو با عنوان « نظریه تعدد اجتهاد و نقش آن در مبارزه با جریان های افراط گرا (مبانی. احکام و راهکارها)»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین رجبی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی علیزاده موسوی به عنوان استاد مشاور و حجج اسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان، دکتر محمدحسن زمانی و دکتر طه سمیعی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

یکی از دغدغه‌های علما اسلام و امت اسلامی مبارزه با عقاید افراطی و افراط‌گرایی در میان مسلمانان است و تاکنون راهکارهایی مانند مقابله نظامی، برگزاری همایش‌های تقریبی و… ارائه شده است که در عین مؤثر بودن، تأثیرات پایداری نداشته است. نظریه تعدد اجتهاد می‌تواند راه تأثیرگذاری در مقابله با جریانات افراطی و تفریطی باشد.

در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات می‌شود که تعدد اجتهاد، آگاهی مذاهب از اصول و مبانی یکدیگر، ایجاد هم‌گرایی فکری و سیاسی بین مذاهب، به زدودن تعصبات مذهبی می‌انجامد و راه نفوذ دشمنان را بسته و به حفظ جان و مال مسلمانان کمک می‌نماید. درنهایت تعدد اجتهاد با ایجاد زمینه پذیرش رهبری واحد در جهان اسلام، به نحو مؤثری در مبارزه با افراط‌گرایی تأثیرگذار خواهد بود.

مطالب مشابه