جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی مصادیق حمایت مالی از زوجه (مهریه، نفقه، ارث) در قوانین ایران و انگلستان

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو رقیه جمالو با عنوان «بررسی مصادیق حمایت مالی از زوجه (مهریه، نفقه، ارث) در قوانین ایران و انگلستان»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن فتاحی به عنوان استاد راهنما، دکتر سید ابراهیم حسینی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

در حقوق ایران و انگلیس وقتی زوجیت بین طرفین محقق می‌شود حقوق و تکالیفی بر عهده طرفین قرار می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به حقوق مالی اشاره کرد. کارکرد حقوق مالی برای زن حمایت مالی از وی است. مواردی همچون مهریه، نفقه و ارث از مصادیق حمایت‌های مالی است که در نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در این نوشتار بررسی شده است. رویکرد مدنظر، تطبیقی و بیان موارد اشتراک و افتراق است تا نقاط قوت و ضعف موجود در هر دو نظام مشخص شود و شاید بتوان با تطبیق قوانین ایران با انگلستان، به راه‌حلی برای تقویت حمایت مالی از زوجه در نظام حقوقی ایران رسید. از مهریه صرفاً در قوانین ایران سخن به میان آمده است و در قانون انگلستان به طور خاص به مهریه پرداخته نشده است. در قوانین ایران نفقه ضمن تحقق نکاح دائم به لحاظ قانونی و شرعی بر عهده زوج قرار می‌گیرد و در قوانین انگلستان تأمین مایحتاج زندگی در هر دو صورت ازدواج ـ شروع زندگی مشترک با عقد نکاح و بدون عقد نکاح ـ بر عهده زوجین است. نفقه طبق قوانین ایران در جریان زندگی مشترک نیز بر عهده زوج است، اما در قوانین انگلستان، زوجه پس از طلاق می‌تواند درخواست نفقه بدهد. ارث در قوانین هر دو کشور شامل زوجین می‌شود و آن‌ها هر دو از یکدیگر ارث می‌برند. شیوه پژوهش در این پایان نامه توصیفی تحلیلی است.

مطالب مشابه