جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

عوامل و پیامدهای مفقود شدن منابع تاریخ شیعیان تا قرن هفتم

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محمد زارع با عنوان «عوامل و پیامدهای مفقود شدن منابع تاریخ شیعیان تا قرن هفتم»، دکتر منصور داداش‌نژاد به عنوان استاد راهنما، دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن انصاری به عنوان استادان مشاور و آیت‌الله محمدهادی یوسفی غروی، حجج اسلام دکتر رضا صدرایی خویی و دکتر محمد غفوری‌نژاد به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

پژوهش پیش رو با روی‌کرد تبیینی در صدد پاسخ به این پرسش است که عوامل از بین رفتن منابع تاریخی شیعه و پیامدهای آن تا قرن هفتم چیست؟ بر این اساس مدعای خود را که عبارت است از این‌که علل غیر مادی به‌ویژه بی‌توجهی به تاریخ و فربه شدن بیش از حد سایر دانش‌ها از جمله کلام، عامل اصلی از بین رفتن برخی منابع تاریخی در قرون مورد بحث است، دنبال می‌کند. برای اثبات این مدعا ضروری بود نگاهی گذرا به منابع موجود و مفقود داشته و نیز فرضیه‌های رقیب از جمله مدعای کسانی که معتقدند علل مادی مانند حمله مغول، عامل فقدان منابع تاریخی است، مورد بررسی قرار گیرد. سپس با تقسیم عوامل به مادی و غیر مادی به طرح و نقد آن‌ها پرداخته شود. در ادامه با ارائه شواهد، قرائن و مستندات لازم نشان داده شود که عامل اساسی در کنار سایر عوامل از بین رفتن منابع تاریخی شیعه، عامل غیر مادی بوده است. روش اين پژوهش تاریخی ـ تحلیلی، بر پایه منابع کتابخانه‌ای و بررسی فهارس و کتابشناسی‌ها و نیز اظهار نظر دانشمندان و تحلیل و ارزیابی‌ است. نتیجه این نوشتار از بین رفتن منابع تاریخی بر اساس عوامل غیر مادی است. اگر بسیاری از منابعی که در دسترس نیستند، در اختیار بود، داده‌های تاریخی و یافته‌های محققان حوزه تاریخ از استحکام و اتقان بیشتری برخوردار بود و کار استناددهی آن‌ها را که معیار مهم اعتبار داده‌های پژوهشی آن‌ها است، آسان می‌نمود.

واژگان کلیدی: منابع تاریخی شیعه، منابع مفقود شیعه، میراث شیعه، تاریخ نگاری، مورخان شیعه

مطالب مشابه