جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بازسازی معنا و باورداشت های مرگ در آیین های مذهبی: مقایسه اسلام و یهودیت

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فهیمه هوشیار با عنوان «بازسازی معنا و باورداشت‌های مرگ در آیین‌های مذهبی: مقایسه اسلام و یهودیت»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان استاد راهنما، مهندس آرش آبایی به عنوان استاد مشاور و دکتر الله‌کرم کرمی‌پور به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

مرگ فراتر از معنای زیست‌شناختی، یک معنای فرهنگی و اجتماعی هم دارد که از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. بر این اساس طبیعی است که مرگ در دو سنت دینی اسلامی و یهودی از دو معنای متفاوت برخوردار باشد. از آنجا که معنای مرگ، مثل هر پدیده‌ی دیگری خود را در مناسک و آئین‌های آن بازنمایی و بازسازی می‌کند، در نتیجه مشابهت و تفاوت در مناسک مرگ در دو دین اسلام و یهودیت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی میزان مشابهت و تمایز آنها در معنای مرگ باشد. این پایان نامه با مبنا قرار دادن این دانسته‌ها کوشیده است تا با بررسی مناسک مرگ در یهودیت و اسلام به درک مشابهت معنای این پدیده در این دو دین دست زند. روش این مقاله انادی بوده و نویسنده کوشیده است تا با تکیه بر دو منبع اصیل و معتبر توضیح المسایل مراجع تقلید شیعه و نیز ترجمه انگلیسی کتاب شولحان عاروخ این مقایسه را سامان دهد. محقق با برساخت مفهومی جدیدی مناسک مرگ را در سه مفهوم پیشا مرگ، حین مرگ، و پسا مرگ تقسیم کرده است و در هر سه مورد مشابهت‌هایی را نشان داده است. وجود مناسکی چون غسل، دفن، مشایعت، سوگواری، ادعیه و تلاوت‌های مقدس در هر دو دین نشان می‌دهد که تا معنای مرگ تا اندازه‌ی زیادی در این دو دین به هم نزدیک است.

مطالب مشابه