جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

بررسی و نقد تفکر ابن تیمیه در تشابه شیعه به یهود در مسئله امامت و تحریف وحی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو سید مرتضی میرقیصری با عنوان «بررسی و نقد تفکر ابن‌تیمیه در تشابه شیعه به یهود در مسئله امامت و تحریف وحی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد الله‌بداشتی به عنوان استاد راهنما، دکتر امداد توران به عنوان استاد مشاور و دکتر محمدحسن محمدی مظفر، دکتر الیاس عارف‌زاده و دکتر محمدجواد نجفی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

مذهب شیعه درطول تاریخ همواره در معرض اتهامات مخالفان بوده است. برخی از این اتهامات که موضوع این رساله است، اتهام شباهت شیعه به یهود در امامت و تحریف وحی ازسوی ابن‌تیمیه است. وی در کتاب منهاج السنه خود اتهاماتی به شیعیان وارد می‌کند که دو مورد آن عبارت‌اند از: 1ـ شیعه معتقد است که امامت در فرزندان علی است؛ همان‌گونه که یهود حکومت را از آن آل‌داود می‌داند؛ 2ـ از منظر شیعه قرآن تحریف شده است؛ همان‌طور که یهود معتقد است تورات دچار تحریف شده است.

اتهامات او باعث بدبینی سایر مسلمانان به مذهب شیعه و تفرقه بین مسلمانان شده است. نگارنده در این رساله برای پاسخ به دو اتهام ابن‌تیمیه اقدام به انتخاب این موضوع یعنی نقدی بر اتهامات ابن‌تیمیه در تشبیه شیعه به یهود در مسئله امامت و تحریف وحی کرده است تا با دلایل مشروح و مستند به اتهامات او پاسخ دهد.

در این نوشتار بیان شده که چون خداوند حکیم، آگاه به مصالح بندگان خود است، فقط او امام را تعیین می‌کند. شیعیان هم بر اساس آیات و روایات معتقد به امامت از روش نصب الهی هستند و نیز تفاوت‌های مذهب شیعه با یهود در انتخاب امامت ذکر شده است و این‌که انتخاب امامت در اعتقادات شیعه هیچ‌گونه اقتباس از یهود نیست و شباهت به یهودیان و تقلید از آن‌ها نیست. در این رساله به اتهام دیگر ابن‌تیمیه که تحریف وحی است، پاسخ داده ‌شده است و بیان ‌شده که قریب به اتفاق علما و مردم عادی شیعه اعتقاد دارند که قرآن از تحریف محفوظ بوده و هیچ‌گونه تحریف به زیاد یا به کاسته شدن سوره یا آیه‌ای در قرآن راه پیدا نکرده است. در این رساله، احادیث امامان شیعه و دیدگاه‌های علمای شیعه در رد اتهام به شیعه ذکر شده است و هر انسان منصفی با اندک مطالعه‌ای از عقاید شیعه درمی‌یابد که شیعه قائل به مصونیت قرآن از تحریف است.

مطالب مشابه