جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

هويت و ساحت هاي وجودي انسان از منظر روايات اهل بيت(ع)

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو حسینعلی یوسف‌زاده با عنوان «هويت و ساحت‌هاي وجودي انسان از منظر روايات اهل‌بيت(ع)»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدکاظم طباطبایی به عنوان استاد مشاور و حجج اسلام دکتر محمدحسن نادم، دکتر حمیدرضا شریعتمداری و دکتر عبدالهادی مسعودی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

نوشته حاضر، پژوهشی اجتهادی در روایات اهل‌بیت(ع) است که به «هویت و ساحت‌های وجودی انسان» می‌پردازد و تمرکز اصلی بحث در آن، بر استخراج چهارچوب اصلی و طرحواره انسان‌شناسی از روایات است.

وحدت و یا تعدد سرشت انسان از مباحث مهم انسان‌شناسی است که بر مبنای آیات و روایات و نیز جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح در این باره، انسان‌ها دارای طبیعت واحد و سرشتی مشترک دانسته شده و سخن کسانی که اعتقادی به وحدت سرشت انسان‌ها ندارند، با توجه به خطابات عام قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) و نیز بیانات خودشان درباره انسان نقد شده است.

سخن از تک‌ساحتی و یا چندساحتی بودن انسان از مباحث اساسی این پژوهش است و با تکیه بر روایات اهل‌بیت(ع) و معاضدت آیات قرآن، ترکیب انسان از دو ساحت نفس (روح) و بدن اثبات و ضمن بیان ویژگی‌های هریک از این دو ساحت اصالت، از آن روح دانسته‌ شده است. تجرد یا جسمانیت روح و نفس نیز در این فصل مهم جلوه کرده و گفته شده است که از آیات و روایات نمی‌توان تجرد نفس و نه جسمانیت آن را اثبات کرد.

ابعاد و ساحت‌های نفس نیز با توجه به اصالت آن، از مباحث مهم این پژوهش است و در آن سه ساحت عقلانی، عاطفی و ارادی برای نفس اثبات شده و انسان موجودى آميخته از عقل و عاطفه (عشق و انديشه) معرفی شده که هریک از دو ساحت بر دیگری اثرگذار و در عین حال هر دو بُعد، نقشی اساسى در به حركت درآوردن انسان (اراده) داشته و در تعالى‌بخشي انسان نقش ایفا می‌کنند.

مطالب مشابه