جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

نظام منازل سلوکی در کلام اهل بیت(ع)

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محسن حسن‌زاده فروشانی با عنوان «نظام منازل سلوکی در کلام‌ اهل‌بیت(ع)»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی فضلی به عنوان استاد راهنما، حجج اسلام دکتر رضا الهی‌منش و دکتر حسن رمضانی به عنوان استادان راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رودگر، دکتر رحمان بوالحسنی و دکتر اصغر نوروزی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

تعالیم سلوکی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به جهت اشراف کامل بر دقایق سلوک و احوال سالکان و به جهت برخورداری از عصمت الهی، کامل و عین حقیقت است و دستورالعمل‌های آن‌ها راه‌گشا و نجات‌بخش است. عرفا همیشه خوشه‌چین خرمن معرفت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بوده‌اند. در روایات و ادعیه به‌خصوص مناجات‌های معصومین(ع) لطایف عرفانی و مقامات معنوی نهفته است. در عرفان عملی که دانشنامه تحول و صیرورت وجودی عارف است، سالک در این مسیر مراتب و منازلی را پشت سر می‌گذارد. تعابیری هم‌چون منازل، حالات، درجات، سلّم و مرقاۀ در کلام معصومین(ع) به کار رفته که حکایت از نوعی ترتب و نظام سلوکی می‌کند. ما در این رهاورد بر اساس روایتی که اسلام، ایمان، تقوا و یقین را مترتب بر یکدیگر و برای هرکدام درجه‌بندی قائل است، نظامی سلوکی ارائه می‌دهیم که کاملاً اجتهادی و در حد خودش بی‌سابقه است. اهمیت و جایگاه سیر و سلوک و چینش منازل سلوکی در بین معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بر کسی پوشیده نیست. بر اساس این نظام، سالک ابتدا در منزل اسلام با اقرار لسانی به وحدانیت خدا قدم در مسیر سیر و سلوک گذاشته و در منزل ایمان، مراتب تصدیق قلبی و ایمان عملی را پیموده تا به منزل تقوا رسیده و تقوای لسان و عمل و قلب را رعایت کرده تا درنهایت در منزل یقین که بین تعداد کمی از سالکان تقسیم شده به بردالیقین و معرفت شهودی که بالاترین مقام وجودی و تقرب محض به خداوند است، نائل می‌شود.

مطالب مشابه