مرکز خدمات جامع سلامت پردیس برگزار می‌کند:

نشست آموزشی «سرطان قابل پیشگیری و درمان است»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست آموزشی «سرطان قابل پیشگیری و درمان است» در راستای پویش ملی مبارزه با سرطان از سوی مرکز خدمات جامع سلامت پردیس در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

این نشست روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 از ساعت 12:30 تا 14 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

گفتنی است حضور در این نشست برای عموم دانشجویان آزاد است.

مطالب مشابه