انجمن دانشجویی فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند:

اراده معطوف به بازآفرینی خود؛ عملی در زیست فلسفی معنابخش

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی «اراده معطوف به بازآفرینی خود؛ عملی در زیست فلسفی معنابخش» با سخنرانی دکتر رضا محمدی روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 10 و 45 دقیقه در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

گفتنی است این نشست به همت انجمن دانشجویی فلسفه دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

دکتر رضا محمدی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران است.

«هابرماس و تعلیم و تربیت»، ترجمه فصولی از کتاب‌های «نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت»، «به سوی دانشگاه فضیلت‌مدار» از آثار او است.

وی در حوزه «فلسفه تربیت»، «پارادایم پیچیدگی»، «تربیت دینی و معنوی» و «تربیت انتقادی» به پژوهش می‌پردازد.

مطالب مشابه