با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود:

کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین کنفرانس بین‌المللی زبان عربی و تمدن اسلامی با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

این کنفرانس 13 و 14 اسفندماه 1398 در دانشگاه تهران، پردیس فارابی واقع در شهر قم برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا 30 دی‌ماه 1398 به آدرس اینترنتی alaic.conf@ut.ac.ir ارسال نمایند.

مطالب مشابه