طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه؛

رئیس مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب شد

تاریخ انتشار:

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با صدور حکمی رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیک دانشگاه ادیان و مذاهب را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت‌الاسالم والمسلمین سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با صدور حکمی جناب آقای سید علی موسوی‌نژاد را به سمت رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیک دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب کرد.

گفتنی است مدت اعتبار این حکم، دو سال است.

این حکم در پی تفکیک مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیک دانشگاه ادیان و مذاهب و شکل‌گیری دو مرکز مستقل مرکز آموزش‌های آزاد و مرکز آموزش‌های الکترونیک صادر شده است.

مطالب مشابه