از سوی داوران شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب؛

مقاله منتشره در پژوهشنامه امامیه حائز رتبه شد

تاریخ انتشار:

اثر منتشره در پژوهشنامه امامیه از نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب حائز رتبه «شایسته تقدیر» شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله «بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایه الکبری خصیبی» نوشته محسن رفعت و وحید شریفی گرم‌دره در شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه قرآن و حدیث حائز رتبه «شایسته تقدیر» شد.

گفتنی است این مقاله در شماره 8 پاییز و زمستان 97 نشریه پژوهش‌نامه امامیه منتشر شده بود.

از صاحبان این مقاله روز یکشنبه 24 آذرماه 1398 در شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب تقدیر به عمل آمد.

 

در چکیده این مقاله آمده است:

مقتل الحسین موجود در کتاب الهدایه الکبری از مقاتل قدیمی شیعی است که در قرن چهارم نوشته شده است. بخشی از احادیث این کتاب از روایاتی است که دستاویز کتب غالیانه‌ای شد که از قرن دهم به بعد رواج یافت و بر افکار شیعه در سده‌های بعد تأثیر گذاشت. خصیبی پنج روایت مفصل نقل کرده که اگرچه در قالب یک مقتل جامع نمی‌گنجد، بیشتر بیانگر تصرف بی‌قید و شرط امام در نظام هستی و نیاز علم غیب نامحدود و مطلق ایشان است. روایات او در مورد امام حسین(ع) و روز عاشورا ضمن این‌که دارای اضطراب متنی است، در برخی موارد با وقایع مسلم تاریخی ناسازگاری دارد و در مواردی نیز بر شأن امام معصوم(ع) خدشه وارد کرده است. مقتل او در برخی از مطالب مربوط به جریان عاشورا، مخاطب را در موطن تأمل و تردید می‌افکند و حتی در برخی موارد شیعه را متأثر از اعتقاداتی خاص معرفی می‌کند تا جایی که برخی از معاندان بر همین اساس شیعیان را پیرو عقاید خرافی و بدون مبنا دانسته‌اند. این مقاله می‌کوشد با بررسی جامع تک تک گزاره‌های این کتاب به برخی از این هجمه‌های تحریفی اشاره کند و نیز مطالب تاریخی و روایی آن را که عمده‌ترین مباحثات مورد تردید و دقت در این مقتل است مورد ارزیابی قرار دهد.

مطالب مشابه