پیام ریاست دانشگاه؛

به مناسبت هتک حقوق انسانی رهبر شیعیان نیجریه

تاریخ انتشار:

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پیامی به هتک صریح حقوق انسانی شیخ محمد زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه از سوی حکومت این کشور اعتراض کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

                               

در روزگاری که کنوانسیون حقوق بشر جایگاهی در حد متون مقدس ادیان را پیدا کرده و در زمانی که قدرت های بزرگ با حربه حقوق بشر، خواست های خود را بر جهان های دوم و سوم تحمیل می کنند، بسیار اسف انگیز است که یک عالم دینی با صدها هزار پیرو در کشوری با تعدد ادیان و تنوع مذاهب، به بدترین شیوه مورد حمله قرار می گیرد، عزیزان و پیروانش کشته می شوند، گرفتار حصر و حبس می شود و هیچ صدایی از دنیای متمدن بلند نمی شود و ناگوارتر آنکه یک دولت ارتجاعی در جهان اسلام، از راه تطمیع و تمویل، دولت آن کشور را به تداوم این رفتار غیرانسانی تحریک و تشویق می کند.

دانشگاه ادیان از موضع  احترام به همه ادیان و مذاهب به جدّ، از دولت نیجریه و از همه خیرخواهان و آزاداندیشان دنیا و به ویژه جهان اسلام می خواهد که از هر راهی که می توانند برای پایان دادن به این ظلم آشکار و هتک صریح حقوق انسانی در حق رهبر شیعیان نیجریه، شیخ محمد زکزاکی اقدام نمایند

.

مطالب مشابه