با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب؛

دیدار نمایندگان وزارت علوم با معاون فرهنگی دانشجویی

تاریخ انتشار:

نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر محمد انصاری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جناب آقای بحیرایی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سید عباس هاشم زاده رئیس اداره کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان قم روز سه‌شنبه 26 آذرماه 1398 با دکتر محمد انصاری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب دیدار و گفت‌وگو کردند.

گفتنی است هدف از این دیدار، بررسی وضعیت کنسولی و اخذ ویزا و اقامت دانشجویان خارجی دانشگاه ادیان و مذاهب به‌خصوص دانشجویان عراقی و بررسی شرایط دانشگاه جهت استقرار نماینده کنسولی وزارت علوم در دانشگاه ادیان و مذاهب بود.

مطالب مشابه