انجمن دانش آموختگان دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می کند

نقد و بررسی فیلم شبی که ماه کامل شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب به مناسبت 27 آذر سال‌روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری جلسه نقد و بررسی فیلم شبی که ماه کامل شد از سوی انجمن دانش آموختگان با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار می شود.

در این جلسه علی جلالی مزید کارشناس سینما به نقد و بررسی این فیلم خواهد پرداخت.

این جلسه به همراه اکران فیلم روز چهارشنبه 27 آذرماه 1398 ساعت 14 در سالن امام موسی صدر برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه