از سوی دانشکده زن و خانواده برگزار شد:

نشست علمی «چیستی ماهیت میان رشته ای مطالعات زنان»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی «چیستی ماهیت میان‌رشته‌ای مطالعات زنان» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید دهقان معاون پژوهش مرکز تحقیقات زن و خانواده و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا کدخدایی استاد و پژوهشگر حوزه زن و خانواده روز پنجشنبه 21 آذرماه 1398 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید دهقان در ابتدای این نشست گفت: ممکن است کسی بر تعریف خاصی از میان‌رشته‌ای ارائه دهد. اما باید با حضور در فضا و کثرت مطالعه به یک فهم برسید که نظر مقبول کدام است. با مطالعه هر مقاله‌ای نباید سریع استناد کنیم.

وی در ادامه گفت: در بحث میان‌رشته‌ای یک خلطی بین انواع اصطلاحات میان‌رشته‌ای وجود دارد. وقتی یک موضوع که متعلق به موضوع دیگری است، موضوع رشته شما قرار می‌گیرد، این یک نوع خاصی از میان‌رشته‌ای است. نوع دیگر آن است که دو علم داریم و به خاطر ارتباط مداوم و زیاد این دو علم در یک موضوع مشترک کم‌کم یک علم جدید شکل می‌گیرد و بعد تک‌رشته می‌شود. نوع سوم میان‌رشته‌ای این است که پژوهشگران چند رشته در یک موضوع مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا کدخدایی استاد و پژوهشگر حوزه زن و خانواده نیز در این نشست گفت: در مطالعات زنان مشکلی هست که رشته‌ای تشکیل شده است که خود تشکیل دهندگان این رشته هویتی برای آن قائل نیستند. قضاوت استاد نسبت به دانشجو این است که همه چیز می‌خوانند و بی‌سواد هستند. دانشجو هم می‌گوید همه چیز می‌خوانیم و چیزی هم یاد نمی‌گیریم. مطالعات جنسیت در ایران زیرمجموعه چند رشته مختلف قرار گرفته است و همه نیز مدعی آن هستند.

وی افزود: در چهارچوب نظری و پرورش مسئله، هفت مسئله اصلی ایجاد شد که این هفت مسئله که ناظر بر مشکلات هستند، بعد از آن علت میان‌رشته‌ای بودن زنان و این که یک رشته مستقل باشد یا گرایش باشد و چگونه ترکیب شود، مشخص می‌شود.

در ادامه این نشست، ارائه‌کنندگان به سؤالات دانشجویان و استادان حاضر در جلسه پاسخ دادند.

 

مطالب مشابه