برگزار می‌شود:

نشست علمی «روش و جایگاه آن در پژوهش های دانشگاهی»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین نشست علمی «روش و جایگاه آن در پژوهش‌های دانشگاهی» روز پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 12:30 در ساختمان شماره سه آموزش، کلاس شماره 215 برگزار می‌شود.

سخنران این نشست علمی، دکتر مسلم طاهری است. این نشست علمی به همت انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه