با حضور نویسنده اثر؛

نشست علمی نقد کتاب فلسفه مشاء برگزار می شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست علمی نقد کتاب «فلسفه مشاء» نوشته دکتر حمیدرضا خادمی، علاوه بر نویسنده اثر، دکتر علی الله‌بداشتی به عنوان ناقد و حسین رضایی به عنوان دبیر علمی جلسه حضور خواهند داشت.

این نشست علمی روز چهارشنبه 13 آذرماه 1398 ساعت 12:30 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه