جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

عفو از منظر اخلاق اسلامی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو معصومه محمدی با عنوان «عفو از منظر اخلاق اسلامی»، دکتر مریم لاریجانی به عنوان استاد راهنما، و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

همواره در طول تاریخ اندیشه بشری یکی از بنیادی‌ترین مسائل فکری و دغدغه اصلی حکما و اندیشمندان بررسی و تحلیل فضائل و رذائل اخلاقی بوده، به طوری که فیلسوفان مختلف از یونان و روم گرفته تا قرون وسطی و دوره معاصر و هم‌چنین اندیشمندان اسلامی نیز به نوبه خود در این راستا تأملات فراوانی کرده‌اند. در این میان عفو به عنوان فضیلت یا فعل فضیلت‌مندانه‌ای که به عناوین مختلف با طیف وسیعی از فضائل و رذائل در ارتباط است، حائز جایگاه ویژه‌ای است. لذا در این پایان‌نامه سعی بر آن است ضمن بررسی ماهیت عفو از منظر اخلاق اسلامی با تأکید بر نظرات حکمای اخلاقی مسلمان، به فضائل و رذائل مرتبط به آن تا حدی پرداخته شود؛ چرا که بدون بررسی آن‌ها، شناخت ماهیت عفو به‌تنهایی میسر نخواهد بود. علاوه بر آن سعی شده به موانع تخلق به این عمل فضیلت‌مندانه و در مقابل، راه کارهای رسیدن به آن و دامنه تأثیرات آن توجه شود. در این تحقیق گذشته از گزارش اهم آثار اخلاقی در این خصوص سعی شده تا حدی نگاهی تحلیلی هم صورت پذیرد که در فواصل مختلف به‌ویژه در فصل آخر شاهد آن هستیم.

مطالب مشابه