با سخنرانی استاد آلمانی برگزار می‌شود:

نشست علمی «شیعه در آلمان»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی «شیعه در آلمان» با سخنرانی دکتر روبرت لنگر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه هایدلبرگ المان روز سه‌شنبه 28 آذرماه 1398 ساعت 13 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

گفتنی است دکتر لنگر پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی است و پژوهش‌هایی درباره تشیع و علوی‌گری در آلمان به انجام رسانده است.

مطالب مشابه