آغاز همکاری با مؤسسه المنار عراق

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حضور نماینده مؤسسه المنار للتقدم العلمی و الثقافی عراق در دانشگاه ادیان و مذاهب تفاهم‌نامه همکاری بین دو مرکز به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های علمی آموزشی و پژوهشی سیزدهم آبان‌ماه 1398 به امضای طرفین رسید.

گفتنی است با آغاز همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب با مراکز علمی و پژوهشی عراق، هم‌اکنون تعداد دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در دانشگاه ادیان و مذاهب به بیش از 400 نفر رسیده است.

مطالب مشابه