جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی علل ایجاد و گسترش جریان احمد اسماعیل بصری

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو حمید محمد روضه‌سرا با عنوان «بررسی علل ایجاد و گسترش جریان احمد اسماعیل بصری»، دکتر محمد معینی‌فر به عنوان استاد راهنما و جناب آقای محمد شهبازیان به عنوان استاد مشاور حضور داشتند.

گفتنی است دکتر علی آقانوری نیز به عنوان استاد داور در این جلسه حضور داشت.

مطالب مشابه