جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی مقایسه ای مصادیق و جایگاه علمی و معنوی اهل بیت (ع) در تفسیر نمونه و روح المعانی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سیده فاطمه علوی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای مصادیق و جایگاه علمی و معنوی اهل‌بیت (ع) در تفسیر نمونه و روح المعانی»، دکتر راضیه علی‌اکبری به عنوان استاد راهنما، دکتر احمد حاتمی کن‌کبود به عنوان استاد مشاور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

آيات فراواني در قرآن وجود دارد كه ناظر به شخصيّت و مقامات اهل‌بيت(ع) است و آيات متعددي نيز درباره دشمنان و مخالفان پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) نازل شده است که این مسئله اهمیت بالای بررسی «جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن» را نشان می­دهد. اما با توجه به این‌که تمام مفسران در خلال تألیفات خود به مناسبت، به برخی از ابعاد مسائل مربوط به اهل‌بیت(ع) پرداخته و توضیحاتی را بر اساس باورهای خود و مستند به احادیث رسول خدا(ص) بیان کرده‌اند؛ حال باید دید که دیدگاه مفسرانی که برخی از آن‌ها به لحاظ دیگری از نظر عقیدتی مخالف هستند، در این زمینه چیست؟

از این رو نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه و دیدگاه آلوسی در تفسیر روح المعانی پرداخته و جایگاه علمی و معنوی اهل‌بیت(ع) در قرآن را از دیدگاه آنان بررسی نموده است.

به همین دلیل، برای بررسی مصداق عبارت «اهل‌بیت» در قرآن، به تحلیل دو آیه تطهیر و مباهله از دیدگاه تفاسیر نمونه و روح المعانی پرداخته شده و تبیین جایگاه علمی اهل‌بیت(ع) با توجه به نظرات این دو تفسیر پیرامون آیاتی از جمله آیه «اهل الذکر» بررسی شده و در تحلیل آیاتی هم‌چون «قربی و ابرار» جایگاه معنوی اهل‌بیت(ع) به عنوان وجه مشترک تفاسیر شیعه و اهل‌سنت مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت نیز به این نتیجه رسیده است که پیروان مذاهب اسلامی در هر مسئله­ای اختلاف نظر داشته باشند، اما در پذیرش جایگاه علمی و معنوی اهل‌بیت(ع) مشترک‌اند و همین مسئله می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی تقریب مذاهب اسلامی، موجب تقویت هم‌بستگی مسلمانان جهان شود.

 

مطالب مشابه