دفتر تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌کند:

نشست علمی «قرآن و فرقه گرایی»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دفتر تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی «قرآن و فرقه‌گرایی» با سخنرانی دکتر قاسم جوادی برگزار می‌شود.

این نشست علمی روز چهارشنبه 8 آبان‌ماه 1398 ساعت 12:30 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه