با حضور مسئولان دانشگاه امام صادق(ع)؛

زمینه های همکاری دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه ادیان و مذاهب بررسی شد

تاریخ انتشار:

با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه امام صادق(ع) در دانشگاه ادیان و مذاهب، جلسه مشورتی با حجتالاسلام والمسلمین غضبانی رئیس مرکز آموزشهای الکترونیک دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید مجتبی امامی معاون پژوهشی، دکتر محمد نعمتی مدیرکل پژوهش، دکتر مرتضی سلماننژاد مدیر اداره همکاری های علمی و دکتر زندیه معاون فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع) روز دوشنبه 22 مهرماه 1398 با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب با حجتالاسلام والمسلمین یوسف غضبانی رئیس مرکز آموزشهای الکترونیک دانشگاه ادیان و مذاهب دیدار کردند.

در این جلسه مشترک زمینههای همکاری دو دانشگاه در حوزههای مختلف بررسی شد.

میهمانان در ادامه از بخشهای مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

مطالب مشابه