جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

بررسی تطبیقی عرفان عملی اسلامی و مسیحیت ارتدوکس

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو طیبه سادات طبایی با عنوان «بررسی تطبیقی عرفان عملی اسلامی و مسیحیت ارتدوکس بر پایه دو متن رساله سیر و سلوک سید بحرالعلوم و فیلوکالیا»، دکتر یوسف دانشور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا الهی‌منش به عنوان استادان راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی کربلایی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر الیاس عارف‌زاده، دکتر اصغر نوروزی و دکتر علی آقانوری به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

عرفان عملی به تبیین مسائل و راه‌کارهای سیر و سلوک یعنی مسیر رسیدن به خدا می‌پردازد. در باب عرفان عملی اسلامی و مسیحیت ارتدوکس نه تنها کاری به صورت مقایسه‌ای بلکه به صورت مجزا نیز صورت نگرفته است. با توجه به رواج معنویت‌های غیردینی، این تحقیق ضروری به نظر می‌رسید. این رساله برای این مقایسه از اسلام رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم و از مسیحیت ارتدوکس، کتاب فیلوکالیا را برگزیده و در سه بخش مسئله، راه‌کار و غایت به بررسی نظام اندیشه این دو کتاب پرداخته است‌. نتیجه بررسی‌ها شباهت‌های معناداری در عرفان عملی این دو دین را به اثبات می‌رساند که با وجود تفاوت در پاره‌ای جزئیات در کلیت خود مطابق و هم‌راستا و هم‌روش هستند. بیشترین شباهت در این دو عرفان در زمینه ذکر (به تعبیر اسلامی) و نیایش عیسی (به تعبیر مسیحی) دیده می‌شود. ذکر یا نیایش را می‌توان به طور خلاصه در تکرار کلامی، ذهنی یا قلبی مفهوم یا صورتی خاص خلاصه کرد که به تدریج سالک را به مرحله فراغت و سکون قلبی و به تعبیر اسلامیِ آن، به حالت کامل نفی خواطر می‌رساند.

مطالب مشابه